Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 21. 1. 2005 Rádio Svobodný Irák
 Rozhovor s kandidátem Islámského svazu Kurdů Fajlí v Iráku
Rádio Svobodný Irák, které funguje jako irácká redakce Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, odvysílalo v sobotu 15.ledna rozhovor s vůdčím volebním kandidátem Islámského svazu Kurdů Fajlí v Iráku. Poprvé v dějinách Iráku bude tato zvláštní odnož Kurdů bojovat o křesla v parlamentu pod hlavičkou vlastní politické síly.

V programu Islámského svazu Kurdů Fajlí v Iráku figuruje požadavek, aby „podněcování národnostních a náboženských rozporů v Iráku bylo postižitelné jako trestný čin“.

* * * *

Rádio Svobodný Irák (Lajlá Ahmad, dopisovatelka z Bagdádu): Islámský svaz Kurdů Fajlí v Iráku na poslední chvíli [před uzavřením kandidátek] odešel ze širší politické koalice, se kterou se chystal jít do voleb. Nyní se voleb zúčastní samostatně. Na jeho kandidátce jsou Kurdové Fajlí a také několik arabských osobností, které podporují požadavky Kurdů Fajlí. Sdělil to Sáir Ibráhím al-Fajlí, který stojí v čele kandidátky Islámského svazu Kurdů Fajlí v Iráku.

Al-Fajlí: Naše kandidátka má 21 členů. Vesměs jsou to Kurdové Fajlí, vedle několika arabských přátel, kteří podporují požadavky Kurdů Fajlí. Všichni členové kandidátky jsou lidé s vysokým vzděláním i praktickými schopnostmi.

Dříve jsme patřili k široké [islámské] koalici, ale zjistili jsme, že v jejím rámci bychom neměli šanci hlásit se o svá práva. Postupně se tam všechno změnilo, včetně dohod, které jsme uzavřeli. V poslední chvíli [před uzavřením kandidátek], přesně 7.prosince [2004], jsme byli nuceni postavit vlastní seznam kandidátů. Další důvod byl ten, že náš program se lišil od programu většiny kandidátek. Obsahuje čtyři body, které jsou zásadně důležité pro Kurdy Fajlí a kterým se chceme věnovat.

Rádio Svobodný Irák: Kurdové Fajlí zdůrazňují ve svém programu několik témat. Mezi ně patří otázka iráckého občanství.

Al-Fajlí: V roce 1924 byl [v Iráku] přijat zákon číslo 42. Byl to první zákon o iráckém občanství. Tento zákon považoval Kurdy Fajlí za „naturalizované“ Iráčany, přestože v Iráku žili po tisíce let, zatímco ostatní Iráčany považoval za „rodilé“ občany Iráku. Na základě ústavy z té doby nemohl „naturalizovaný“ Iráčan požívat plných práv v politickém a profesním životě ani při práci ve státních službách. Tady začala cesta vytlačování na okraj, znevýhodňování a útisku, která dosáhla vrcholu při nuceném vystěhovávání, konfiskaci majetku, uvězňování a pohřbívání v masových hrobech. Na tomto základě považujeme, jakožto Kurdové Fajlí, za svůj úkol zviditelnit tato utrpení v nové ústavě [Iráku]. Budeme požadovat, aby do nové ústavy byly začleněny čtyři vrcholně důležité záruky, které budou spravedlivé nejen pro Kurdy Fajlí, ale pro všechny Iráčany vůbec.

Za prvé, bude to přijetí nového zákona o iráckém občanství, který bude spravedlivě a bez diskriminace přistupovat ke všem Iráčanům. Za druhé, budeme usilovat o zajištění možnosti návratu pro každého, kdo byl vyhnán z Iráku a přál by si návrat. Budeme usilovat o to, aby těmto lidem byly poskytnuty prostředky k živobytí a aby jim byl navrácen majetek, který jim předchozí režim zkonfiskoval. Za třetí, bude to přijetí zákona, jímž by podněcování národnostních a náboženských rozporů v Iráku bylo postižitelné jako trestný čin. Za čtvrté, významně se zasadíme za přijetí zákona o vyplácení sociálních dávek Iráčanům.

Rádio Svobodný Irák: Sáir Ibráhím al-Fajlí, vedoucí volební kandidát Islámského svazu Kurdů Fajlí v Iráku, představil i některé další body z volebního programu své kandidátky.

Al-Fajlí: Náš program zahrnuje celou řadu bodů. Patří k nim například řešení bytové otázky; podíl na vytváření ústavy; zvláště aktivní podíl na rychlém řešení situace v základních službách, jako jsou dodávky elektřiny a vody; zasazení se o přijetí zákonů, které by podpořily turistický ruch; úsilí za nastolení vlády zákona; rozšíření obecného povědomí o občanských svobodách a demokratické praxi; a také rovné mediální zastoupení Kurdů Fajlí.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku