Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 2. 5. 2006 Petr Kubálek
Jak se liší kurdské dialekty? Srovnávací ukázka
Když člověk narazí na zmínky o tom, že kurdština je rozdělena do více nářečních skupin, jistě ho napadne otázka, jak velké jsou mezi nimi rozdíly. Následující praktická ukázka byla připravena na základě materiálu, který v srpnu 2003 otiskl časopis Kapir (Kepir, tj. „Altánek“), vzdělávací měsíčník pro děti vydávaný ve městě Duhók v iráckém Kurdistánu. Materiál byl dodatečně konzultován s rodilými mluvčími.

Věty jsou pod sebou seřazeny tak, aby odrážely geografické rozmístění jednotlivých dialektů od severu k jihu (dialektem zázá se hovoří na severu Kurdistánu, górání se naopak vyskytuje zcela na jihu kurdských území). Text je přepsán způsobem, který českému čtenáři poskytne co nejjasnější představu o skutečné výslovnosti – je tedy použit zjednodušený český přepis, nikoli varianta latinky používaná v moderních kurdských textech. Pouze w se vyslovuje obouretně, tedy jako v angličtině.

Čeština: Naše vesnice
Zázá: Dawá má
Kurmándží: Gundé ma
Sórání: Déjakaj éma
Górání: Dagá éma

Čeština: Naše vesnice leží v hezkém kraji.
Zázá: Dawá má džájédó waš drá.
Kurmándží: Gundé ma l-džihaké chóša.
Sórání: Déjakaj éma la-šwénakí chóša.
Górání: Dagá éma najágaj wašana.

Čeština: Je to rovinatý kraj.
Zázá: Džájé dž-daštá.
Kurmándží: Džihé wí dašta.
Sórání: Šwénakaj dašta.
Górání: Daštájí ján.

Čeština: Vesnici obklopují sady.
Zázá: Dórmajé dž-margú čímanó.
Kurmándží: Daurúbaré wí mérgú čímana.
Sórání: Daurúbarí mérgú čímana.
Górání: Čwárdawí sauza ú čímanan.

Čeština: Je tam čistá voda i vzduch.
Zázá: Áwú hawájé dž-pákó.
Kurmándží: Ávú bájé wí jé páka.
Sórání: Áwú hawáj cháwéna.
Górání: Áwú hawáš wašana.

Čeština: Lidé v naší vesnici pracují.
Zázá: Šáré má rind chaftanó.
Kurmándží: Gundijén ma kár dikan.
Sórání: Chalkí éma kár dakan.
Górání: Pjákémán gird harmánkaré né.

Čeština: Někteří jsou rolníci.
Zázá: Tájn džitéré.
Kurmándží: Hindak džótjárin.
Sórání: Bašékján džútjárin.
Górání: Brajšán hítjáré né.

Čeština: Jiní jsou sadaři.
Zázá: Tájn zí báchčiwánají kané.
Kurmándží: Hindak ží razvánin.
Sórání: Bašékíš báchawánin.
Górání: Brajšán báchawáné né.

Čeština: Já pasu ovce.
Zázá: Az šwána já.
Kurmándží: Az švánim.
Sórání: Min šwánim.
Górání: Amin šwána nán.

Čeština: Zato můj bratr pase krávy.
Zázá: Brájé min zí gáwánó.
Kurmándží: Brájé min ží gávána.
Sórání: Brákamíš gáwána.
Górání: Brákamíš gáwánan.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku