Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 7. 5. 2006 Khalid Daban, Petr Kubálek
Dva kurdské vtipy o zdraví: ukázka hlavních kurdských dialektů
Kurdský text je – stejně jako v předchozí ukázce – přepsán způsobem, který českému čtenáři poskytne co nejjasnější představu o skutečné výslovnosti. Je tedy použit zjednodušený český přepis, nikoli varianta latinky používaná v moderních kurdských textech. Pouze w se, na rozdíl od české praxe, vyslovuje obouretně, tedy jako v angličtině.

Vtipy v tom znění, jak si je přečtete, jsou nejlépe srozumitelné v Iráku: výslovnost dialektu kurmándží odpovídá místnímu nářečí města Duhók, zatímco verze v sórání zachycuje výslovnost obvyklou ve městě Slémání (as-Sulajmáníja).

kurmándží sórání čeština
Bírá báš Zákíraj báš Pamatovák
Nasáchak gút: Nachóšék gútí: Jeden nemocný říkal:
„Bírá min galak já báša! „Min zákíram zór báša! „Já mám moc dobrou paměť!
Lé tané sé tištán ži bír dikam: Balám tanhá sé šit la jád dakam: Ale jsou tři věci, které zapomínám:
Ék, rújé chalkí báš nás nákim. Jak, rúj chalk báš nánásmawa. Za prvé, obličeje lidí si nepamatuju dobře.
Dú, návén wán náhén bírá min. Dú, náwíšján nájatawa jádim. Za druhé, jejich jména mi vypadávají z paměti.
Sé … já sé ján ži min ži bír kiríja …“ Sé … awaj séja míšim bír čótawa …“ Za třetí … to třetí už jsem zapomněl …“

Naál Naal Boty
Diktórakí ži nasách dbéžít: Diktór ba nachóšék dalét: Doktor říká pacientovi:
„Káka, min dú chabar hana bó ta. „Káka gján, dú hawálim lája bót. „Kamaráde, mám pro tebe dvě zprávy.
Ék chóša ú ék nachóša.“ Jakí chóš wa jakékí náchóš.“ Jednu dobrou a jednu špatnou.“
Nasách dbéžít: Nachóšaka dalét: Pacient povídá:
„Tú bchodé, min dvét bizánim chabaré nachóš čija!“ „Á tú chwá, bá bizánim hawála náchóšaka čija!“ „Proboha, to bych rád věděl, co je ta špatná zpráva.“
Dbéžít: Dalét: Říká [lékař]:
„Wallá káka, dvét har dú péén ta bibrín.“ „Wallá káka, dabét har dú káčit bibrínawa.“ „No, kamaráde, musíme ti amputovat obě nohy.“
Nasách dbéžít: Nachóšaka dalét: Pacient říká:
„Já chabaré chóš?“ „Aj hawála chóšaka?“ „A co ta dobrá zpráva?“
Dbéžít: Dalét: Povídá [lékař]:
„Wallá, nihá néziktirín haválé ta naálén ta krín.“ „Wallá, éstá nizíktirín háurét naalakántí kríjawa.“ „No, tvůj nejlepší přítel právě koupil tvoje boty.“

Ukázka byla připravena dne 1.března 2004 s použitím internetové stránky Kurd Jokes.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku