Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 20. 5. 2006 Petr Kubálek
Seznam členů nové irácké vlády
Předseda vlády (zároveň pověřený řízením ministerstva vnitra): Núrí Kámil al-Málikí (šíitský Arab)
Místopředseda vlády (zároveň pověřený řízením státního ministerstva pro národní bezpečnost): Barham Ahmad Sálih (Kurd)
Místopředseda vlády (zároveň pověřený řízením ministerstva obrany): Salám az-Zaubaí (sunnitský Arab)

Šíitští Arabové (19 ministerstev)
Ministr ropného sektoru: Husajn aš-Šahristání
Ministr financí: Bákir Džabr az-Zubajdí – rovněž známý pod jménem Baján Džabr Sólág
Ministr elektrické energie: Karím Wahíd
Ministr zdravotnictví: Alí aš-Šammarí
Ministr školství: Chudajjir al-Chuzáí
Ministr obchodu: Abdulfaláh Hasan as-Súdání
Ministr dopravy: Karím Mahdí Sálih
Ministr spojů: Muhammad Taufík Alláwí
Ministr komunálních záležitostí: Rijád Gurajjib
Ministr zemědělství: Járúb Názim al-Abbúdí
Ministr práce a sociálních věcí: Mahmúd Muhammad Džawád Ál Rádí
Ministr mládeže a sportu: Džásim Muhammad Džáfar
Ministr pro emigranty a nuceně přesídlené: Abdussamad Rahmán Sultán
Státní ministr pro záležitosti turistiky a památek: Liwá Sumajsim
Státní ministr pro otázky občanské společnosti: Ádil al-Asadí
Státní ministr pro záležitosti Poslanecké sněmovny (tj. parlamentu): Safáuddín Muhammad as-Sáfí
Státní ministr pro národní dialog: Akram al-Hakím
Státní ministr (bez portfeje): Muhammad Abbás al-Urajbí
Státní ministr (bez portfeje): Hasan Rádí Kázim as-Sárí

Sunnitští Arabové (6 ministerstev)
Ministr spravedlnosti: Hášim aš-Šiblí
Ministr vysokého školství a vědeckého výzkumu: Abd Zijáb al-Adžílí
Ministr vědy a techniky: Ráid Fahmí Džáhid
Státní ministr pro zahraniční otázky: Ráfí Čijád al-Ísáwí
Státní ministr pro záležitosti provincií: Sád Táhir Abd Chalaf al-Hášimí
Státní ministryně pro otázky žen: Fátin Abdurrahmán Mahmúd

Kurdové (7 ministerstev)
Ministr zahraničí: Hóšjár Zébárí
Ministr plánování: Alí Bábán
Ministr průmyslu: Fauzí al-Harírí
Ministryně obnovy a bytového fondu: Baján Dizají
Ministr vodních zdrojů: Latíf Rašíd
Minstr kultury: Asád Kamál Muhammad Abdulláh al-Hášimí
Státní ministr (bez portfeje): Alí Muhammad Ahmad

Zástupkyně Turkmenů
Ministryně životního prostředí: Narmín Usmán

Zástupkyně křesťanů
Ministryně pro lidská práva: Widždán Mícháíl

(Identifikace ministrů z hlediska národnosti a náboženství vychází ze zprávy tiskové agentury AP. Údaje přinesené agenturou Reuters se mírně lišily.)


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku