Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 1. 2. 2007 František Janouch – Právo
Komentář ke kauze Uzunoglu: Boží mlýny
Boží mlýny

František Janouch
Právo
pondělí 29.ledna 2007

Na oddělení policie ČR v Praze 2 se náhodou setkali dva muži: exministr Vladimír Mlynář, který si den předtím vyslechl omračující rozsudek – 5,5 roku natvrdo za své ministerské přehlédnutí – a kurdský lékař MUDr. Yekta Uzunoglu.

Mlynář byl zřejmě zdrcen. Se zvůlí české policejně-justiční mašinérie se setkal na vlastní kůži poprvé v posledních měsících a vlastně až nyní. Uzunoglu se usmíval, byl plný energie a nápadů: na policii přinesl další trestní oznámení na nezákonnosti páchané naší policejně-justiční mašinérií. Mlynář se obrátil k Uzunoglu: Jak jste to mohl pane doktore vydržel skoro celých 13 let? Měl dodat – z toho prvních 31 měsíců v nejtvrdších a často zcela nelidských podmínkách české vyšetřovací vazby.

Dr. Uzunoglu mu vyjádřil svou lítost a připomenul, že když se Respekt, jehož byl tenkrát Mlynář šéfredaktorem, aktivně angažoval v jeho kauze, šéfredaktorovi se to příliš nelíbilo.

Uzunoglu se mu tenkrát pokoušel vysvětlit, že nejde jen o něho osobně, že se v podobné situaci může octnout každý z nás. Po deseti letech Mlynář asi pochopil, o čem tenkrát doktor Uzunoglu mluvil. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Uplynulo deset let a na řadě je Mlynář. Zítra to může být Novák, pozítří Novotný a potom třeba Svoboda. S velkým i malým „s“.

V Praze Franze Kafky, Jaroslava Haška a Berdychova gangu je možné úplně všechno. Útěchu nám poskytují ne parlamenty, ne ministerstva (ne?)spravedlnosti či vnitra, ne státní zástupci a nejvyšší soudy, ale zase jen ty boží mlýny: z policistů, kteří zatýkali MUDr. Uzunoglu, jsou již nejméně dva v base: jeden, Opava, na celých čtrnáct let.

= = =

Anglická verze článku:

Wheels of Justice

Two men happened to meet at the Czech Police Department in Prague 2: the former government minister Vladimir Mlynar (from an old Jewish family living in Prague) who had received a stunning sentence the day before – five years and six months in prison for his ministerial oversight. The other one was a Kurdish doctor (with Armenian grandmothers miraculously saved from Turkish genocide), Yekta Uzunoglu. Mlynar was crushed by the news. For the very first time he encountered and tasted the arbitrary rule of the Czech police-judicial machine over the course of recent months and as a matter of fact right now. Dr. Uzunoglu was smiling, he was full of abundant energy and ideas. He came to the police department to initiate another round of criminal investigations regarding the unlawful conduct of our police-judicial machine.

Mlynar approached Dr. Uzunoglu: „How did you manage to keep going almost thirteen years, Dr. Uzunoglu?“ He should have added – and the initial thirty one months spent pending trial in the hardest and often quite inhumane conditions of Czech custody!

Dr. Uzunoglu expressed his regret but reminded him that when Respekt Magazine, Mlynar being the editor-in-chief of this magazine at that time, became involved in Dr. Uzunoglu´s case and played an active role, he, as the editor-in-chief did not really like it. At that time Uzunoglu tried to explain to him that it was not just a matter of his own case but that all of us could find ourselves caught up in a similar situation. Ten years later, Mlynar might have grasped what Mr. Uzunoglu was talking about on those previous occasions. The wheels of justice turn slowly, but surely. Ten years have passed and now it is Mlynar’s turn. Tomorrow it may be Mr. Novak´s – a Czech John Doe, the day after tomorrow Mr. Novotny‎´s and then, perhaps the turn of Mr. Svoboda, which, in Czech, means freedom. Spelled with both capital and small initial letters, Freedom and freedom!

In Franz Kafka´s, Jaroslav Hasek´s and the Berdych gang´s Prague absolutely anything is possible. Unfortunately - we do not derive comfort from Parliament or from the Ministries of (in?)Justice or the Internal Affairs, nor from the prosecuting attornies and courts of law but again from the slowly grinding „wheels of justice“: at least two of the policemen who arrested Dr. Uzunoglu are now behind bars: one of them, named Opava, for fourteen years on end!

Frantisek Janouch
(The author is nuclear physicist and Chairman of the Charter 77 Foundation.)


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku