Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 11. 4. 2007 al-Arabíja
Bárzání: Jak si Turecko dovoluje zasahovat do otázky Karkúku?
Velký rozruch na politické a mediální scéně v Turecku vyvolal rozhovor, který arabské satelitní televizi al-Arabíja poskytl Masúd Bárzání, prezident iráckého autonomního Kurdistánu. Rozhovor byl odvysílán jako zvláštní díl programu Na rovinu, a to v pátek 6.dubna a v sobotu 7.dubna 2007. Podle informací Bárzáního kanceláře však interview bylo natočeno už 26.února tohoto roku.

V pasáži, o kterou se zajímali politici a novináři v Turecku, Bárzání hovořil o vztahu jejich vlády k iráckým Kurdům a k budoucnosti mnohonárodnostního iráckého města Karkúk (známého též jako Kirkúk). Níže je k dispozici český překlad inkriminované části televizního rozhovoru s Bárzáním. Překlad byl pořízen podle textového přepisu interview na internetových stránkách stanice al-Arabíja.

= = =

Moderátor: Čeho se dnes Kurdové [v Iráku – pozn. překl.] nejvíce obávají? Víme přece, že ...
Bárzání: Návratu diktatury k moci.

Moderátor: Jak by se mohla vrátit?
Bárzání: Dej Bůh, aby se nevrátila. Kurdové by to nepřijali, kdyby se vrátila. Ale ptal jste se, čeho se Kurdové obávají: diktátorského systému, návratu diktátorského systému.

Moderátor: Neobávají se Kurdové především Turecka?
Bárzání: Ne.

Moderátor: Jak to? Kdyby se k vám dnes připojil Karkúk, Turci by přece byli velice nespokojení. Jejich prohlášení jsou vždy jaksi toho typu: nedovolíme Kurdům, aby připojili Karkúk.
Bárzání: A naopak: my říkáme, že nedovolíme Turkům, aby do otázky Karkúku zasahovali.

Moderátor: Jak jim nedovolíte?
Bárzání: Jak nám oni nedovolí?

Moderátor: Oni mají vojenskou sílu. Mají obrovskou armádu, která by mohla … co jaksi nechci předjímat.
Bárzání: Já se jejich vojenských sil nebojím. Ať je jejich vojenská síla jakákoli, pořád nebude tak mocná jako ta, co měl Saddám Husajn.

Moderátor: Ale oni mají i velkou diplomatickou moc.
Bárzání: Nebojím se jejich vojenské moci ani jejich diplomatické moci, protože oni zasahují do záležitostí, do kterých jim nic není, do vnitřních záležitostí jiného státu. Karkúk je irácké město, které svou identitou patří ke Kurdistánu. Historicky i geograficky veškerá fakta ukazují a potvrzují, že Karkúk je součástí iráckého Kurdistánu, a irácký Kurdistán je součástí Iráku. A jestliže Karkúk je irácké město, které svou identitou patří ke Kurdistánu, pak Turecko nemá právo zasahovat do otázky Karkúku. A jestliže by si dovolilo zasahovat do otázky Karkúku, pak my budeme zasahovat do otázky Diyarbakıru a jiných, dalších měst [v kurdských částech Turecka – pozn. překl.].

Moderátor: To má být hrozba?
Bárzání: Ne hrozba. To je odpověď na otázku: jestliže má Turecko zasahovat, jakým právem? Jak si Turecko dovoluje zasahovat do otázky Karkúku? Proč?

Moderátor: Protože tam žijí Turkmeni.
Bárzání: A taky v Turecku žije 30 milionů Kurdů.

Moderátor: A vy nezasahujete do záležitostí Kurdů [žijících jinde než v Iráku – pozn. překl.]?
Bárzání: Nezasahujeme. Ale kdyby si oni [Turci – pozn. překl.] dovolili zasahovat do otázky Karkúku kvůli několika tisícům Turkmenů, potom i my budeme zasahovat kvůli 30 milionům Kurdů v Turecku.

Moderátor: Myslíte se, že věci dojdou až tak daleko?
Bárzání: Rád bych, aby to tak daleko nedošlo. Ale pokud Turci trvají na tom, že budou zasahovat do otázky Karkúku, budu připraven nést všechny důsledky a nedovolím jim, aby v Karkúku prosadili svůj program.
[Pozn. překl.: Překlad této Bárzáního odpovědi je upraven podle souvislostí. V arabském textu poslední věta začíná: „Ale pokud Kurdové ...“ Toto znění by však evidentně nedávalo smysl.]

Moderátor: Dobře, Abú Masrúre [oslovení Bárzáního podle jména jeho syna – pozn. překl.], takovou jistotu u Vás nevidím vždy. Berete ji ze svého spojenectví s Američany, s cizími vojsky?
Bárzání: Beru ji ze své víry v Boha a ve spravedlivou věc, i z toho, že celý irácký lid podporuje tento můj postoj, protože to [snažení Turecka – pozn. překl.] by bylo zásahem do iráckých záležitostí.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku