Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 1. 3. 2008 Kurdské občanské sdružení v ČR
Otevřený dopis velvyslanci Turecké republiky
V Praze dne 28.02.2008

Velvyslanectví Turecké republiky
K rukám pana velvyslance:
J.E. p. Koray TARGAY
Na Ořechovce 69
162 00 Praha 616

Věc: Výzva k ukončení války

Vážený pane velvyslanče, dobrý den.

jako organizace sdružující příslušníky kurdské národnosti v České republice se na vás obracíme jakožto na představitele Turecké republiky v České republice s urgentním apelem k ukončení vojenských operací jak na území tureckého Kurdistánu, tak na území iráckého Kurdistánu. Co přinesly naším národům války v předcházejícím století, kromě utrpení, bolesti a ztráty tisíců lidských životů na obou stranách? Bez ohledu na to, kdo byl nebo je viníkem toho krveprolití, je bezpochyby zcela jasné, že jsme si všichni zvolili nejhorší způsob mezilidské komunikace, kterým je válka.

Právě naše společné dějiny jsou toho důkazem, že bychom se mohli opět v klidu a v míru žít jako dva národy vedle sebe v jedné vlasti, vzájemně se respektovali a hleděli společně do budoucnosti nikoli do minulosti.

Současná invaze tureckých vojenských sil do sousedního svrchovaného státu Irák je jasným porušením několika mezinárodních úmluv a znevážením vlády sousedního samosprávného regionu – irácký Kurdistán. Proto je nepřijatelné, aby tento stav trval dál s ohledem na katastrofální následky vojenského tažení pro všechny strany. Hledejme společnými silami řešení našich sporů cestou dialogu a vzájemného porozumění, využijme své odvahy a bojovnosti u jednacího stolu nikoli na bitevním poli a pojďme přeskočit tyto zbytečné války a nastolme ve svých zemích věčný mír.

Moc si přejeme, aby tato naše výzva byla vyslyšena váženou vládou Turecké republiky, aby učinila kroky k zastavení vojenských operací na společných hranicích s Iráckou federativní republikou a řešila veškeré spory mírovými a diplomatickými způsoby.

S úctou

KOM – KURD
Kurdské občanské sdružení v ČR
Panská 1, Praha 1
WWW.KURDISTAN.CZ
kom-kurd@seznam.cz

Bankovní spojení:185262444/0300, ČSOB


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku