Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 9. 12. 2010 petiční výbor
Petice proti porušování lidských práv kurdských žadatelů o azyl
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Úřad vlády České republiky
Předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana 118 01

Úřad vlády České republiky
Ministr vnitra Radek John
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana 118 01

Vážený pane premiére,
vážený pane ministře,

obracíme se na Vás, abychom vyjádřili své znepokojení nad porušováním lidských práv, jemuž jsou vystaveni kurdští žadatelé o mezinárodní ochranu v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí. Zároveň Vás chceme upozornit na neadekvátní a zdlouhavé azylové řízení a na nevyhovující a nedůstojné životní podmínky pro dotyčné v tomto táboře.

Většina žadatelů již několikrát žádala o udělení mezinárodní ochrany v ČR. Jejich budoucnost však zůstává delší dobu nejistá, což je nejen velmi stresující, ale zároveň to ztěžuje proces integrace do české společnosti.

Situace v zemi původu donutila tyto lidi odejít. Od jejich odchodu se podmínky nezměnily a jejich obavy oprávněně přetrvávají. Případný návrat je může vystavit ještě větším represím, nebo dokonce znamenat podepsání si vlastního rozsudku smrti. Za dobu čekání na rozhodnutí si zde někteří žadatelé vybudovali nové sociální vazby, osvojili si určitou znalost místního jazyka, porodili děti, našli si legální zaměstnání.

Zároveň Vás chceme upozornit na nevyhovující a nedůstojné životní podmínky v pobytovém středisku pro žadatele o mezinárodní ochranu v Kostelci nad Orlicí. Humanitární situace sedmi rodin, které pobývají v tomto středisku, je velice špatná. Např. šestičlenná rodina obývá jednu malou místnost, což je v rozporu se základními hygienickými zásadami, nemluvě o negativním psychickém dopadu na všechny členy, především děti.

Proto Vás žádáme, abyste se zabývali případy kurdských žadatelů, učinili kroky vedoucí ke zkrácení řízení o mezinárodní ochraně a pomohli zlepšit podmínky v daném pobytovém středisku. Budeme rádi, pokud umožníte žadatelům důstojně a co nejdříve nastartovat nový život v zemi, která se pro ně stane záchranou a novým domovem.

Petiční výbor ve složení:
Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, k.rashid {zavináč} seznam {tečka} cz
Mgr. Vít Černý, Gorazdovo nám. 5, 67401 Třebíč, vit.cerny {zavináč} seznam {tečka} cz
Darina Rullová, Husova 786, 735 81 Bohumín, darina {zavináč} studio-illios {tečka} cz

Kontaktní adresa za petiční výbor:
Ing. Rachid Khalil, Nedbalova 43, 415 01 Teplice, tel: 608 280 262, k.rashid {zavináč} seznam {tečka} cz

V Praze dne 10.12.2010

(Výše uvedený text lze využít pro vytištění petičního archu. Signatáři pod text doplní jméno, adresu a podpis. – Redakční poznámka www.kurdove.ecn.cz.)


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku