Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyČ L Á N K Y

 25. 11. 2005 Reakce Svazu průmyslu a dopravy ČR na interview s Y. Geylanîm
Polemika: České firmy v iráckém Kurdistánu rozhodně nechybí
Dopis od Svazu průmyslu a dopravy ČR:
Prostřednictvím internetové stránky www.kurdove.ecn.cz jsme si přečetli rozhovor s p.Yektou Geylanîm (Uzunoğlu) „Proč české firmy chybí v iráckém Kurdistánu?“ Chceme vyjádřit náš nesouhlas s výroky p. Geylanî na adresu české zahraničně obchodní politiky a zejména uvést na pravou míru nepravdivé skutečnosti týkající se účasti českých firem na veletrhu Erbil EXPO 2005.

Česká republika se zúčastnila veletrhu DBX Kurdistan Erbil Expo 2005 formou oficiálního stánku připraveného ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Česko-arabské obchodní komory a Hospodářské komory ČR (český stánek číslo A 170 je uveden i v oficiálním katalogu veletrhu). V rámci oficiálního stánku se katalogovou formou prezentovalo 22 českých obchodních a průmyslových společností podnikajících v oblastech: všeobecné strojírenství (traktory, obráběcí a tvářecí stroje), osvětlovací technika, spojovací a instalační materiál, energetika, ekologie, vodní hospodářství, těžba nerostných surovin a geologický průzkum, zdravotnická technika a zdravotnický materiál, telekomunikační zařízení pro přenos dat, spotřební zboží atd. Český stánek navštívil také obchodní rada Velvyslanectví ČR v Bagdádu pan Shamma Khalil.

Přítomní zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Česko-arabské obchodní komory a Ministerstva zahraničí ČR absolvovali přes 200 jednání s představiteli kurdských a iráckých společností, kurdských ministerstev a institucí. Hlavním naším cílem bylo hájit české zájmy, prezentovat české firmy jako konkurenceschopné partnery pro spolupráci, propagovat Českou republiku jako vyspělou evropskou zemi – člena EU a v neposlední řadě najít kontakty pro české firmy, které jsme na veletrhu Erbil EXPO 2005 zastupovali a které mají zájem zapojit se do realizace projektů obnovy a rekonstrukce Iráku.

Domníváme se, že česká účast na tomto veletrhu byla velmi úspěšná a byla také ne zrovna obvyklým příkladem velmi dobré spolupráce státní a soukromé sféry při prezentaci ČR a propagaci českých firem.

Z tohoto důvodu je pro nás nepochopitelné hodnocení pana Geylanî, který, jak uvádí, se podílel na přípravě tohoto veletrhu.

Obnova a rekonstrukce Iráku v širším slova smyslu je předmětem našeho zájmu od skončení války v Iráku a mohli bychom dokumentovat řadu akcí, které jsme ve spolupráci s oběma výše uvedenými ministerstvy a dalšími partnery a za značného zájmu české podnikatelské sféry organizovali za účelem zapojení českého průmyslu do obnovy irácké ekonomiky.

Dagmar Kuchtová
zástupkyně generálního ředitele
ředitelka sekce vnějších vztahů
Svaz průmyslu a dopravy

Vyjádření Petra Kubálka, editora webu kurdove.ecn.cz:
Letos v září jsem uveřejnil rozhovor s panem Yektou Geylanîm, který je znám rovněž pod svým tureckým jménem Yekta Uzunoğlu. Na základě upozornění, které jsem včera obdržel od zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, uznávám, že v interview jsem se neúmyslně dopustil dezinformace. Původní titulek Proč české firmy chybí v iráckém Kurdistánu? skutečně měl zavádějící vyznění ve vztahu k přítomnosti českého byznysu na Veletrhu a obchodní konferenci DBX Kurdistán (DBX Kurdistan Erbil Expo 2005). Ve stejné souvislosti jsem i výchozí otázku interview formuloval sugestivně a za použití nepravdivého tvrzení. Přesvědčení, že obchodní akce v Arbílu se konala bez účasti České republiky, jsem zakládal na informacích dostupných z oficiálních internetových stránek veletrhu. Zpětně si uvědomuji, že ani tento „oficiální“ zdroj nebyl dostatečný a že naopak bylo potřebné si informaci ověřit ještě jinde. Upřímně se omlouvám čtenářům i všem subjektům, jejichž pověst mohla být nepravdivým tvrzením dotčena. Z téhož důvodu jsem nyní změnil původní nadpis k interview a za problematickou první otázku rozhovoru byla doplněna upřesňující poznámka.

Co se však týče výroků pana Geylanîho „na adresu české zahraničně obchodní politiky“, musím trvat na tom, že pan Geylanî (stejně jako kdokoli další) má v rámci obecných mantinelů slušnosti a korektnosti právo vyjádřit svůj kritický názor kupříkladu v tom směru, že „velmi dobrá spolupráce státní a soukromé sféry při prezentaci ČR a propagaci českých firem“ může zatím být „ne zrovna obvyklá“ (slovy shora citovaného dopisu). Stejně tak je ale patřičné vyvážit kritiku názorem protistrany – v daném případě uveřejněním plného textu dopisu od zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jsem přesvědčen, že obě strany mají v zásadě společný cíl; pouze cestu k němu možná vnímají z různých úhlů pohledu: Svaz průmyslu a dopravy ČR zdůrazňuje, že „prezentoval české firmy jako konkurenceschopné partnery pro spolupráci“, zatímco pan Geylanî jako podnikatel se už spíše bude zajímat, jak daleko dospěla jednání o konkrétních zakázkách.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku