Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyD O K U M E N T Y

 19. 2. 2007 Amnesty International / Petr Kubálek
Česká Amnesty International se staví za kurdského novináře v Íránu
Česká pobočka Amnesty International, mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv, se přidala k urgentní výzvě světové centrály Amnesty International na podporu Adnána Hasanpúra (Adnan Hassanpour), kurdského novináře zadržovaného v Íránu. Níže následuje informace Amnesty International s textem dopisu, který bude odeslán představitelům Íránské islámské republiky.

= = =

Souhlasíte-li s touto výzvou, odešlete na adresu e-akce@amnesty.cz název této urgentní e-akce (Amnesty International 07/07 – Írán) a své údaje:
Jméno, příjmení, titul: …
Adresa*: …
Profese, organizace* (nejlépe v angličtině, není ale podmínkou): …
(Pozn.*: Pokud jste tyto údaje uvedli při některé předcházející urgentní e-akci či při registraci a nedošlo ke změně, nemusíte znovu uvádět).

Níže uvedený dopis se jmény těch, kdo ho takto „podepsali“, bude hned po uzávěrce odfaxován příslušnému úřadu.

Akci připravil Jan Klement, místní skupina Amnesty International v Brně.

= = =

Írán: Obavy z mučení či špatného zacházení / svévolné zadržování – Adnan Hassanpour, novinář

UA 39/07, 16. 2. 2007

Adnán Hasanpúr (Adnan Hassanpour), novinář a obhájce kulturních práv íránských Kurdů, byl údajně 25. ledna zadržen v Maríwánu, malém městě v provincii Kurdistán (Kordestán) na severozápadě Íránu. Je možné, že je držen v izolaci v Sanandadži, hlavním městě provincie, kde je ohrožen mučením nebo špatným zacházením.

Existují zprávy o tom, že asi šest mužů, patrně pracovníků ministerstva zpravodajských věcí (Ministry of Intelligence), volalo 25. ledna na mobilní telefon Adnána Hasanpúra s tím, aby se dostavil na určité místo. Když se těmito instrukcemi řídil, byl zadržen. Pracovníci bezpečnostních sil ho údajně odvedli zpět do jeho bydliště, odkud předtím, než ho zatkli, odnesli jeho počítač, zápisky a další osobní věci. Stejného dne byl zřejmě převezen do zadržovacího střediska v hlavním městě provincie Sanandaji, nacházejícím se asi dvě hodiny cesty od jeho domova, a tam je zřejmě držen v izolaci. Adnánu Hasanpúrovi je údajně odpírán kontakt s rodinnými příslušníky a právním zástupcem. Jeho matka uvedla, že několikrát žádala úředníky ministerstva zpravodajských věcí o povolení k jeho návštěvě poté, co více než dvě hodiny putovala v chladném zimním počasí do Sanandaje. Všechny její žádosti byly zamítnuty. Činitelé ministerstva naznačili, že její syn bude zadržován několik dalších týdnů. Není však známo, že by byl z něčeho obviněn.

Adnán Hasanpúr je bývalým členem redakční rady kurdsko-perského týdeníku Ásó (Obzor), který byl íránskými úřady zastaven v srpnu roku 2005. Adnan Hassanpour byl předtím údajně vyšetřován ve spojitosti s články, zveřejněnými v uvedených novinách. Asi 20 kurdských spisovatelů, novinářů a umělců sepsalo 13. února 2007 petici, stavící se proti způsobu jeho zadržování.

Kurdský obhájce lidských práv a novinář Šérkó Džihání, který byl zadržen 27. listopadu 2006, byl zřejmě mučen a surově bit, když byl zadržován v izolaci na neznámém místě, kterým mohlo být zadržovací zařízení ministerstva zpravodajských věcí (Ministry of Intelligence) v íránském Kurdistánu.

(Zde jsou další informace k urgentní akci 331/06, MDE 13/009/2007 z 26 ledna 2007. INFORMACE O PŘÍPADU NA STRÁNKÁCH AMNESTY INTERNATIONAL V ANGLIČTINĚ ČTĚTE ZDE.)

ZNĚNÍ DOPISU, KTERÝ BUDE ZASLÁN FAXEM A POŠTOU PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADŮM: (Pozn.: Podle dostupnosti faxového spojení bude text zaslán některému z uvedených úřadů; nejméně jednomu dalšímu pak poštou či přes internet.)

1. Leader of the Islamic Republic, His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader, Shoahada Street, Qom, Islamic Republic of Iran. 2. Minister of Intelligence, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Islamic Republic of Iran. 3. Head of the Judiciary, His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran. 4. President, His Excellency Mahmoud Ahmadinejad, The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran. 5. Governor of Kurdistan, Esmail Najjar 6. Head of the Parliamentary Article 90 Commission, Mohammad Reza Faker, Majles-e Shoura-ye Eslami, Baharestan Square, Tehran, Iran

Your Excellency, Dear Governor,
We are asking to be informed in detail about the reasons for Adnan Hassanpour’s arrest, including any charges and evidence brought against him and of any trial which may be held.
We are calling on the authorities to ensure that he is not tortured or ill-treated.
We are calling for him to be allowed immediate and regular access to his family, a lawyer of his own choosing, and to any medical treatment he may require.
We are stating that if Adnan Hassanpour has been detained in connection with his peaceful exercise of his right to freedom of expression or association, Amnesty International would consider him to be a prisoner of conscience, who should be released immediately and unconditionally.
Yours sincerely,

Vaše excelence,
vážený pane guvernére,
žádáme Vás o poskytnutí podrobných informací o důvodech zadržení Adnána Hasanpúra, včetně veškerých obvinění a důkazů, vznesených proti němu, a o jakémkoliv soudním řízení, které by mohlo být vedeno.
Vyzýváme úřady, aby zajistily, že nebude mučen či vystaven špatnému zacházení.
Požadujeme, aby mu byl neprodleně umožněn pravidelný kontakt s jeho rodinou a právníkem dle vlastího výběru, stejně jako přístup k lékařské péči, je-li jí zapotřebí.
Zastáváme stanovisko, že je-li Adnán Hasanpúr zadržován v souvislosti s pokojným výkonem svých práv na svobodu vyjadřování či sdružování, Amnesty International ho bude považovat za vězně svědomí, který by měl být neprodleně a bezpodmínečně propuštěn.

S úctou,


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku