Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyD O K U M E N T Y

 17. 3. 2008 signatáři / Petr Kubálek
Březen 1990: Československá petice odsoudila útok na Kurdy
V březnu 1988 irácký režim provedl bezprecedentní útok chemickými zbraněmi na civilisty v kurdském městě Halabdža. Dva roky poté se v Československu objevila petice, která masakr odsoudila a vyjádřila solidaritu „s kurdským lidem v jeho těžkém boji za svá národní práva“. Mezi signatáři bylo několik známých osobností, např. Pavel Rychetský (tehdy generální prokurátor České socialistické republiky, nyní předseda Ústavního soudu České republiky), Alexandr Vondra (tehdy poradce československého prezidenta Václava Havla, nyní ministr zahraničních věcí České republiky), Martin Mejstřík (tehdy studentský aktivista, nyní senátor) a Věra Čáslavská (sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice a tehdejší poradkyně československého prezidenta Václava Havla).

Iniciátorem petice byl Rizgár Randžaró (v kurdské latince se píše jako Rizgar Rencero), absolvent žurnalistiky na pražské Univerzitě Karlově a v současné době kurdský populární zpěvák. V roce 1990, kdy byl znám pod jménem Górán Rizgár Šéch Mihammad, působil rovněž jako mluvčí Kurdistánské fronty (koalice sedmi politických stran z iráckého Kurdistánu, založená v květnu 1988) pro Československo. Dnes uvádí, že prohlášení podepsaly „stovky českých intelektuálů“. Obdobné petice z dalších zemí světa byly doručeny tehdejšímu generálnímu tajemníkovi OSN Javieru Pérezovi de Cuellar.

Níže je k dispozici přepis strojopisného textu dokumentu.

= = =

V polovině března 1990 uplynou dva roky od tragédie kurdského města Halabdža v iráckém Kurdistánu. Toto pokojné město se dne 17.března 1988 stalo terčem nenadálého a bezdůvodného útoku iráckých bombardérů, při kterém bylo použito mezinárodně zakázaných chemických zbraní. Prudce jedovaté plyny přinesly smrt pěti tisícům nevinných civilistům a dalším asi desetitisícům způsobily různá zranění a těžké popáleniny.

V předvečer druhého výročí hrůzného masakru vyjadřujeme jakožto představitelé čs. veřejnosti rozhořčení nad tímto zrůdným aktem iráckých úřadů. Jsme solidární s kurdským lidem v jeho těžkém boji za svá národní práva a podporujeme zápas všeho iráckého lidu, Kurdů i Arabů, za okamžité propuštění všech politických vězňů, za dodržování základních lidských práv, za skončení s totalitní vládou a vytvoření demokratického pluralitního systému v Iráku.

[Podepsáni:]

JUDr. Pavel Rychetský
generální prokurátor ČSR

RNDr. Saša Vondra
poradce prezidenta ČSSR

Věra Čáslavská
poradkyně prezidenta ČSSR

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc.
člen korespondent ČSAV
předseda Čs. helsinského výboru

doc. RNDr. Radim Palouš, CSc.
rektor Univerzity Karlovy Praha

doc. dr. Jaroslav Šabata, CSc.
předseda zahraničního výboru SL Federálního shromáždění ČSSR
předseda přípravného výboru Helsinského občanského shromáždění

Jiří Kantůrek
ústřední ředitel Čs. televize

dr. Ladislav Lis
předseda branně-bezpečnostního výboru SL Federálního shromáždění ČSSR

doc. dr. Miloslav Petrusek
předseda Masarykovy české sociologické společnosti

Martin Mejstřík

[a další]


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku