Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 21. 1. 2006 Petr Kubálek
 Kurdská koalice v Iráku podá volební protest
Řada stran a koalic v Iráku využije dvoudenní lhůty, kterou jim volební zákon dává k podání protestů proti výsledkům voleb. Proto je možné, že včera vyhlášené oficiální výsledky iráckých parlamentních voleb ještě budou revidovány. Zástupci dvou koalic, které z voleb vyšly nejlépe – Sjednocené irácké koalice a Spojenectví Kurdistánu – dnes v rozhovorech pro irácká média potvrdili, že mají výhrady ke způsobu, jakým ústřední volební komise rozdělila takzvané kompenzační mandáty.

Kurdský kandidát Árif Tajfúr dnes v interview pro Rádio Svobodný Irák odhadl, že Spojenectví Kurdistánu přišlo o „tři až čtyři křesla“ v parlamentu kvůli chybnému přepočtu kompenzačních mandátů v provinciích Nínavá, Saláhaddín, Dijálá a Karkúk. Všechny tyto provincie leží mimo hranice autonomního Kurdistánu.

Vyhlášení konečných výsledků parlamentních voleb se paradoxně zdrželo po protestech, které po oznámení volebních odhadů zorganizovala Národní irácká kandidátka s částí zástupců sunnitských Arabů. Jejich stížnosti, že volby byly zfalšované, nakonec prošetřila mezinárodní komise. Na základě jejích zjištění byly hlasy z 227 volebních uren prohlášeny za neplatné. To představuje méně než jedno procento všech odevzdaných hlasů.

V prosincových parlamentních volbách, jejichž výsledky byly včera vyhlášeny, se v Iráku uplatnil nový volební systém. Při předchozích volbách v lednu 2005 měla každá strana jednotnou kandidátku pro celý Irák, takže území státu (společně s Iráčany hlasujícími v zahraničí) představovalo jeden jediný volební obvod. Nový systém byl už založen na rozdělení Iráku do 18 volebních obvodů, které jsou totožné s hranicemi provincií. Každá z nich měla předem určenou kvótu pro počet poslanců v parlamentu (např. Slémání / as-Sulajmáníja 15, Haulér / Arbíl 13, Duhók 7, Nínavá 19, Saláhaddín 8, Dijálá 10, Karkúk 9, Bagdád 59 atd.). Vedle těchto základních mandátů, rozdělených předem podle odhadovaného počtu obyvatel, bylo vyčleněno ještě 45 „kompenzačních a národních křesel“, zamýšlených primárně pro reprezentaci menších stran. Kompenzační křesla byla rozdělena podle přepočtu hlasů na celostátní úrovni – a právě způsob rozdělení kompenzačních mandátů se nyní stal předmětem sporu.


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku