Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 19. 9. 2003 Petr Kubálek / KurdishMedia
 První jezídský časopis v iráckém Kurdistánu
9.září 2003

Publikováno na zpravodajském serveru KurdishMedia.com podle deníku Yeniden Özgür Gündem z 8.září 2003 (autoři: Cengiz Kapmaz a Mazlum Özdemir). Přeložil a upravil Petr Kubálek.

Před dvěma měsíci začal v Mósulu vycházet Kánijá spí (Bílý pramen), první a zatím jediný časopis Kurdů jezídského vyznání v Iráku. Většina článků je v arabštině, do budoucna se však uvažuje o zařazování textů v kurdštině a angličtině. Šéfredaktor Salím Bašír Sádik ar-Rašdání říká, že magazín je v současné době dostupný pouze v Iráku, ale cílem je jeho distribuce ve všech oblastech, kde jezídé žijí, zejména pak v Turecku. Na ty se chce, jak uvedl dále, zaměřit po rozšíření časopisu o kurdské články.

Aktuálně vyšlo třetí číslo časopisu. Osmistránkové vydání má náklad 2500 výtisků. Šéfredaktor ar-Rašdání poukazuje na to, že za vlády Saddáma Husajna byla jezídská kultura ohrožena úplným vymizením. Proto je cílem časopisu „seznámit každého, ale především jezídy samotné, s historií, kulturou a filozofií jezídismu, který patří mezi vůbec nejstarší náboženství světa.“ Dalším cílem je podle ar-Rašdáního přispění k pocitu jednoty mezi jezídy žijícími v různých státech.

Redakční tým se skládá z devíti osob. Jeho šéfredaktor vysvětluje: „Původně jsme chtěli publikovat kurdsky, ale oficiálním jazykem Iráku a také řečí, jíž se jezídé písemně vyjadřují, je arabština. Proto jsme se rozhodli ze začátku psát pouze arabsky. V dalším období bychom ale chtěli zařazovat také články v kurdštině a angličtině.“

Ar-Rašdání zdůrazňuje, že „Kánijá spí je zvláštní tím, že se jedná o první jezídský časopis zaměřený přímo na jezídskou čtenářskou obec. V současné době jsme schopni oslovit pouze jezídy v Iráku, ale budoucí vydání chceme distribuovat i mezi jezídy v Turecku, Sýrii a v Evropě.“ [Toto zaměření již např.v Německu plní Dengê Êzîdiyan (Hlas jezídů). Také v Arménii vydávají jezídé svá periodika. – Poznámka P.K.] Jak ar-Rašdání dále informoval, „hlásí se již stovky předplatitelů z Iráku i ze zahraničí.“

Skladba každého vydání je slovy šéfredaktora následující: „Strana 1 uvádí zprávy obecné i týkající se jezídů. Strana 2 je věnována vybranému tématu z dějin jezídismu. Strana 3 se zabývá společenskou rolí a zodpovědností jezídů a jejich tradičními zvyky. Strana 4 si všímá významných úspěchů, jichž jezídé dosáhli. Strana 5 je o kultuře a umění, na straně 6 se píše o současném postavení jezídů a na straně 7 o kulturních a sportovních akcích. Poslední strana informuje o vědeckých studiích v oboru jezídského náboženství.“


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku