Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 13. 11. 2003 Kurdish Human Rights Project
 Štrasburský soud: Právníci v jihovýchodním Turecku byli utiskováni
Evropský soud pro lidská práva odsoudil Turecko za to, že příslušníci jeho bezpečnostních složek před 10 lety závažně porušili osobní svobodu a důstojnost právníků, kteří se angažovali v tureckém Kurdistánu. Čtyři z celkem 16 právníků byli vystaveni mučení. Informuje o tom tisková zpráva iniciativy Kurdský projekt pro lidská práva, která se případem původně začala zabývat. Každému z postižených má nyní turecký stát vyplatit odškodné ve výši 2 000 až 36 000 euro.

Turecko je u Evropského soudu pro lidská práva nejčastěji žalovaným i nejčastěji odsuzovaným státem. Rozhodnutí soudu jsou pro Turecko závazná, protože je signatářem Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950.

* * * *

Kurdský projekt pro lidská práva (Kurdish Human Rights Project)
tisková zpráva
13.11.2003

Oběti mučení se dočkaly spravedlnosti:
Evropský soud pro lidská práva odsoudil Turecko za zadržování 16 obhájců lidských práv

Evropský soud pro lidská práva dnes rozhodl, že turecké bezpečnostní složky nesou odpovědnost za mučení, útisk a neoprávněné zadržování 16 právníků, kteří se zabývali lidskými právy. K případům došlo v roce 1993 a Evropskému soudu pro lidská práva je přednesla iniciativa Kurdský projekt pro lidská práva.

Všichni poškození jsou turečtí právníci angažovaní v obhajobě lidských práv na jihovýchodě Turecka. Během listopadu a prosince 1993 byli vzati do vazby, kde byli vystaveni zavazování očí, urážkám, fyzickému napadání a bití, nucenému svlékání donaha, stříkání studenou vodou pod vysokým tlakem a odpírání odpovídajícího jídla a pití – to vše po dobu až 25 dní.

Soud rozhodl, že čtyři z obětí byly vystaveny zvláště krutému fyzickému a psychickému zacházení a že v jejich případech byl porušen zákaz mučení (dle článku 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Soud rovněž shledal, že dalších pět poškozených bylo podrobeno o něco méně tvrdému zacházení, nicméně u jednoho z nich šlo o dostatečně závažný případ k tomu, aby bylo zacházení s ním klasifikováno jako nelidské a ponižující, ústící taktéž v narušení článku 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle soudu byl u všech poškozených porušeno právo na svobodu a bezpečí (dle článku 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Všichni byli zadrženi nezákonně, bez schválení státního zástupce, které je tureckým zákonem vyžadováno.

Soud zjistil, že pěti poškozeným prohledali a zabavili osobní věci příslušníci bezpečnosti, kteří k tomu neměli řádné oprávnění. To bylo zhodnoceno jako porušení práva na soukromí (dle článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Soud nicméně došel k závěru, že u stěžovatelů nebyly shledány zásadní překážky v právu na podání osobní stížnosti, které by představovaly narušení článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dřívější článek 25).

Výkonný ředitel Kurdského projektu pro lidská práva Kerim Yıldız prohlásil: „Soud opětovně potvrdil klíčovou roli právníků při prosazování spravedlnosti a udržování vlády zákona. Pronásledování a obtěžování právníků míří proti samotným základům systému evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Naneštěstí je pronásledování obhájců lidských práv systematickou praxí, k níž v Turecku dochází každodenně.“

Kurdský projekt pro lidská práva bude dále monitorovat tento případ, aby se ujistil, zda turecká vláda dodrží závazky plynoucí z rozhodnutí soudu.

Další informace poskytují:

Kerim Yıldız, Executive Director (výkonný ředitel)
Anke Stock, Legal Officer (právní pověřenec)
Rochelle Harris, Public Relations Officer (pověřenec pro styk s veřejností)

Kurdish Human Rights Project
2 New Burlington Place
London W1S 2HP
Tel: 020 7287-2772
Fax: 020 7734-4927
e-mail: khrp@khrp.demon.co.uk
www.khrp.org


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku