Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 28. 4. 2005 Petr Kubálek
 Ve zvolené irácké vládě je 8 Kurdů
Nový irácký kabinet je koaliční vládou Sjednocené irácké koalice a Sjednocené kandidátky Kurdistánu. Z celkových 36 postů zůstaly zatím čtyři neobsazené – k současným místopředsedům vlády dodatečně mají být vybráni další dva. Tři členové vlády byli pověřeni dočasným řízením rezortů obrany, elektřiny a lidských práv. Další člen vlády do ní byl uveden jen jako dočasný vedoucí ministerstva průmyslu.

Mezi nynějšími 31 členy vlády je 6 žen. Celkem 8 postů bylo přiděleno Kurdům – jejich jména jsou v seznamu níže vyznačena kurzívou. V čele jednoho ministerstva (životního prostředí) má své zastoupení turkmenská menšina, v řízení dalšího (vědy a techniky) pak křesťanská komunita v Iráku. Sunnitským Arabům byla přidělena 4 křesla (ministra kultury, státního ministra pro záležitosti provincií, státního ministra pro záležitosti turistiky a památek, státní ministryně pro otázky žen). Všichni ostatní ministři jsou Arabové patřící k šíitskému islámu. Z politického hlediska je pozoruhodné, že nejméně jeden šíitský člen vlády (ministr dopravy) je stoupencem radikálního šíitského kazatele Muktadá as-Sadra.

Seznam členů irácké vlády, jak jí dnes ráno vyslovil důvěru irácký parlament:
Předseda vlády: Ibráhím al-Džáfarí (rovněž pověřen dočasným řízením ministerstva obrany)
Místopředseda vlády: Róž Núrí Šávés (zároveň pověřen dočasným řízením ministerstva elektrické energie)
Místopředseda vlády: Ahmad Abdulhádí ač-Čalabí (zároveň pověřen dočasným řízením ministerstva ropného sektoru)
Ministr vnitra: Bákir Sólág Džabr
Ministr zahraničí: Hóšjár Mahmúd Zébárí
Ministr financí: Alí Abdulamír Alláví
Ministr rekonstrukce a bytové výstavby: Džásim Muhammad Džáfar
Ministr výchovy (základního a středního školství): Abdulfaláh Hasan
Ministr vysokého školství: Sámí al-Muzaffar
Ministr zdravotnictví: Abdulmuttalib Muhammad Alí
Ministr plánování a rozvojové pomoci: Barham Sálih
Ministryně komunikací (spojů): Džuán Fuád Másúm
Ministr obchodu: Abdulbásit Karím Maulúd
Dočasně pověřený řízením ministerstva průmyslu a nerostných zdrojů: Muslih Chidr al-Džubúrí
Ministr zemědělství: Alí al-Bahádilí
Ministr spravedlnosti: Abdulhusajn Šandal
Ministr práce a sociálních věcí: Idrís Hádí
Ministr vodních zdrojů: Latíf Rašíd
Ministr dopravy: Salám al-Málikí
Ministr kultury: Núrí Farhán ar-Ráví
Ministryně vědy a techniky: Básima Júsif Butrus
Ministryně pro emigranty a nuceně přesídlené: Suhajla Abd Džáfar
Ministr mládeže a sportu: Tálib Azíz Zajní
Ministryně životního prostředí: Narmín Usmán (zároveň pověřena dočasným řízením ministerstva pro lidská práva)
Ministryně pro komunální záležitosti a veřejné práce: Nasrín Barvárí
Státní ministr (obdoba ministra bez portfeje) pro otázky národní bezpečnosti: Abdulkarím al-Anzí
Státní ministr pro záležitosti provincií: Sád Nájif Mušhin al-Hardán
Státní ministr pro záležitosti občanské společnosti: Alá Habíb Kázim
Státní ministryně pro otázky žen: Azhár Abdulkarím aš-Šajchlí
Státní ministr pro záležitosti turistiky a památek: Hášim al-Hášimí
Státní ministr pro záležitosti Národního shromáždění (tj.parlamentu): Safáuddín Muhammad as-Sáfí


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku